Vartavar At Sourp Hagop Armenian Apostolic Church

29. July, 2014NewsNo comments

Today, July 27, 2014, His Grace Bishop Meghrig Parikian presided over the Divine Liturgy at Sourp Hagop Armenian Apostolic Church, in Montreal. Badarak and karoz were delivered by Very Rev. Father Vartan Tashjian, which was followed by Antastan.

Bishop Meghrig Parikian, Prelate of Canada, Visits Vancouver, BC

25. July, 2014NewsNo comments

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ
Գերշ. Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանի
այցելութիւնը Վանգուվըրի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ համայնքին

Ա. Օր.- Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեան, Հինգշաբթի, 17 Յուլիս, 2014-ին, Վանգուվըրի, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ համայնքին շնորհեց իր առաջնորդական անդրանիկ այցելութիւնը: Հովիւին եւ Հոգաբարձութեան կողմէ օդակայանին մէջ ընդունուելէ ետք, Սրբազան Հայրը առաջնորդուեցաւ եւ դիմաւորուեցաւ «Mountain View» գերեզմանատան մէջ, ուր հաւաքուած էին Սասուն Ամառնային Ճամբարի աշակերտները, ուսուցիչները, խմամակալները եւ Հայ Կեդրոնի քոյր միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները: Խորհրդանշական այս դիմաւորութիւնը եղաւ յուզիչ միանգամայն հպարտացուցիչ Վանգուվըրի մեր ժողովուրդին համար: Կատարուեցաւ հանդիսաւոր հոգեհանգիստ ցեղասպանութեան յուշակոթողին առջեւ, որմէ ետք առաւել քան 2 Միլիոն նահատակներու հովանիին ներքեւ Սրբազան Հայրը մօտիկ ծանօթացման առիթ ունեցաւ ճամաբարի բոլոր մասնակիցներուն եւ պատասխանատուներուն հետ:
Նոյն երեկոյեան Սրբազամ Հայրը հիւրընկալուեցաւ Տէր եւ Տիկին Վահիկ եւ Գլարա Յակոբեան ամոլին կողմէ:

Բ. Օր.- Սրբազան Հայրը այցելեց համայնքիս տարեց սերունդի հաւատացեալներուն, գլխաւորութեամբ՝ Բարեշնորհ Անդրանիկ Աւագ Սարկաւագ Դեղարարեանի: Ապա այցելեց Հայ Կեդրոն, ուր մտերմիկ պահ մը ունեցաւ Սասուն Ճամբարի ուսանողներուն հետ եւ այդ օրուան Կրօնի դասընթացքը ինք կատարեց: Երեկոյեան, տեղի ունեցաւ Եկեղեցւոյս եւ Հ.Օ.Մ.ի կազմակերպած տարեկան տօնահանդէսը (Children Festival), որուն նեկայ գտնուեցաւ Սրբազան Հայրը եւ ծանօթացաւ գաղութիս հաւատացեալներուն հետ:

Գ. Օր.- Շաբաթ, 19 Յուլիս, 2014-ին, Սրբազան Հայրը յաջորդաբար հանդիպեցաւ եւ խորհրդակցեցաւ Հայ Կեդրոնի՝ Հ.Յ.Դ. «Սիմոն Վրացեան» Կոմիտէութեան, Հ.Օ.Մ.ի Արազ Մասնաճիւղի, եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան հետ: Խօսակցութիւնները կեդրոնացան մեր Կեդրոնի եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեշեցւոյ առաւել եւս ծաղկման շուրջ: Սրբազան Հայրը գնահատեց բոլորին անխոնջ աշխատանքը եւ իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց ոեւէ առիթով օգտակար դառնալու:
Նոյն օրը Սրբազամ Հայրը այցելեց նաեւ ազգային բարերար եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ հիմնադիր բարերար Տէր եւ Տիկին Սահակ եւ Սիրանուշ Լազարեաններուն անոնց փոխանցելով ազգին եւ համայնքին երախտագիտութիւնը:

Դ. Օր.- Կիրակի, 20 Յուլիս, 2014-ին Սրբազան Հայրը մատուցեց Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մէջ եւ քարոզեց հետեւեալ բնաբանով. «Դուք տուք դոցա ուտել» (Մտ.14.16): Սրբազան Հայրը իր քարոզով անդրադարձաւ մեր ժողովուրդի Քրիստոնէական հաւատքով եւ ներշնջումով իրագործուած՝ տալու հասկացողութեան: «Մենք որպէս ժողովուրդ պատմութեան ընթացքին կրցանք հասկնալ եւ ըմբռնել Քրիստոսի կոչը, թէ՝ դուք տուէք անոնց ուտելիքը: Անոր համար ալ մեր սուրբերը, մեր նահատակները, մեր մարտիրոսներն ու հերոսները տուին, ոչ միայն երկնաւոր հացին քաղցրութիւնը, այլ՝ նոյնիսկ իրենց կեանքը նոյն հաւատքին, նոյն Աստուծոյն եւ նոյն Աստածառեալ մեր ժողովուրդի յաւիտենականութեան համար» ըսաւ Սրբազան Հայրը: Ապա իր խօսքը 4 հանգրուաններով փոխանցեց՝ ներկայ հաւատացեալներուն, եկեղեցւոյ ծառայութեան նուիրուած բոլոր նուիրեալներուն, Հայ Կեդրոնի յարկին ներքեւ գործող միութիւններուն եւ երիտասարդներուն, որոնք ներկայ էին Սուրբ Պատարագին: Ապա տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր Հոգեհանգիստ Լիզպոնի 5 Հերոսներու հոգիներու խաղաղութեան ի խնդիր:
Սուրբ Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ աջահամբոյր, որմէ ետք եկեղեցւոյս Լազարեան Սրահին մէջ ի պատիւ Սրբազան Հօր, տեղի ունեցաւ մտերմիկ ճաշկերոյթ: Այս առիթով գեղարուեստական յայտագրով իրենց մասնակցութիւնը բերին գաղութիս «Քրիստափոր Միքայէլեան» Պատանեկան Միաութեան անդամները՝ երգով, ասմունգով եւ նուագով:
Նոյն օրը Սրբազան Հայրը հանդիպում մը ունեցաւ Եկեղեցւոյս Բարերար Տէր եւ Տիկին Ճորճ եւ Պարպարա Աղազարեաններուն հետ, իրենց թոռնիկին՝ Քրիստեան Գէորգի Սուրբ Մկրտութեան առիթով: Այս առիթով Աղազարեան ամոլը շնորհաւորելով Սրբազան Հօր ընտրութիւնը որպէս Գանատայի Հայոց Առաջնորդ եւ Ազգային Առաջնորդարանին եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ նուիրեցին հինգական հազար տոլար:

Ե. Օր.- Երկուշաբթի, 21 Յուլիսին Սրբազան Հայրը աշխատանքային հանդիպում ունեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Հովիւին՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ Աբղ. Թահանեանի հետ:
Նոյն օրը երեկոյեան Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ Սասուն Ամառնային Ճամբրի եզրափակիչ հանդիսութեան, ուր խօսք առնելով գնահատեց բոլոր մասնակիցները մաղթելով որ մշակութային այս իւրայատուկ առաքելութիւնը շարունակուի Վանգուվըրի մեր ժողովուրդի զաւակներու հայակերտման առաքելութեան համար: Հանդիսութեան ընթացքին  Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Հովիւ՝ Հայր Հրանդ, աշակերտներուն կողմէ պատրաստուած «beads and strings»  բանուածգով երագոյն լանջախաչ մը նուիրեց Սրբազան Հօր: Հանդիսութեան աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:
Հիւրասիրութեան աւարտին, Սրբազան Հայրը հարցազրոյց մը ունեցաւ Վանգուվըրի հայկական ռատիօժամի հետ, զորս վարեցին Տօքթ. Յարութ Թոսունեան եւ Տիկ. Մեղրիկ Չափանեան:
Նոյն երեկոյեան, Սրբազան Հայրը հիւրասիրուեցաւ Հոգաբարձութեան Ատենապետ Մեծայարգ Տէր եւ Տիկին Էտի եւ Տոնա Փափազեաններուն կոմղէ, ուր ներկայ էին եկեղեցւոյս հոգաբարձուները:

Զ. Օր.- Առաւօտեան Սրբազան Հայրը քաղաքավարական այցելութեամբ հանդիպեցաւ Սուրբ Վարդան Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հովիւ՝ Արժանապատիւ Տէր Գեղարդ Աւագ. Քահանայ Կարապետեանին հետ: Տէր Հայրը Սրբազան Հօր նուիրեց «The Orthodox Study Bible» հատորը: Սրբազան Հօր կ՛ընկերակցէին Հայր Սուրբն ու Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ՝ Տիար Վիգէն Մովսէսեան:
Նոյն օրը Սրբազան Հայրը այցելեց եկեղեցւոյս Երեսփոխան Բարեշնորհ Օհան Աւագ Սարկաւագ Կիւրեղեանին, եւ աշխատանքային հանդիպում ունեցաւ հոգաբարձութեան անդամ Տիար Գէորգ Քէօշկէրեանին հետ:
Երեկոյեան, Սրբազան Հայրը ընկերակցութեամբ Հայր Սուրբին, Ազգային Երեսփոխան՝ Բարեշնորհ Օհան Սարկաւագ Կիւրեղեանին եւ Հոգաբարձութեան անդամ՝ Տիար Վիգէն Մովսէսեանին, այցելեց Իրաքահայ նահապետական ընտանիքի անդամներուն շուրջ 2 ժամ հեռու Վանգուվըրէն եւ հիւրընկալուեցաւ Տէր եւ Տիկին Աշոտ եւ Սոնիա Ստեփանեան ամոլին կողմէ, որոնք իրենց Հօր՝ Ստեփան Սարգիսեանի եւ ընտանիքի 22 անդամներուն հետ միասին դիմաւորեցին Սրբազան Հայրը: Անակնկալ եղաւ Սրբազան Հօր համար երբ հեռու հայկական առօրեայէն եւ Իրաքէն գաղթած Աշոտն ու ընտանիքի անդամները ներկայացուցին բունջ մը երգեր, որոնց գլխաւորն էր Կիլիկեան, միշտ Կիթարի բացարիկ ընկերակցութեամբ, զորս կը կատարէր նոյնինք Աշոտը:

Է. Օր.- Իր այցելութեան եօթներորդ օրը Սրբազան Հայրը վերադարձաւ իր նստավայրը Մոնթրէալ: Հոգաբարձութեան անդամներ՝ Տիարք Վիգէն Գոչեան եւ Վիգէն Մովսէսեանին, ինչպէս նաեւ Սրբազան Հօր նախկին դպրեվանեցի աշակերտ՝ Տիար Յարութ Պէշտիքեան, Հայր Սուրբին ընկերանալով բարի ճանապարհորդութիւն մաղթեցին Սրբազան Հօր:
Գաղութիս զաւակներն ու ղեկավարները ուրախութեամբ իմացած էին Թորոնթոյի վաստակաւոր եւ երկար տարիներու նուիրեալ Հոգեւոր Հովիւին ընտրութիւնը որպէս Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ, եւ անհամբեր կը սպասէին Սրբազան Հօր այցելութեան, ստանալու համար անոր քաջալերանքը, պատգամը եւ օրհնութիւնը: Արդարեւ, գաղութի իւրաքանչիւր սերունդի անդամները՝ տարեց, ծնողք, երիտասարդ, պատանի եւ մանկահասակ, բոլորն ալ խորապէս տպաւորուեցան Գերշ. Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանի այցելութեամբ, որ իւրաքանչիւրին ընդունեց որպէս իր հայրը, մայրը, քոյրը, եղբայրն ու զաւակը, ըլլալով միանգամայն բոլորին հաւատք ու ազգասիրութիւն ներշնջող «բարի եւ քաջ հովիւը»: Վանգուվըրի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ եւ քոյր կազմակերպութեանց աղօթքն է, որ Աստուած առողջութիւն, երկար կեանք եւ յարանորոգ եռանդ պարգեւէ Առաջնորդ Սրբազան Հօր, որպէսզի ան կարենայ իր Աստուածատուր պարգեւները մատակարարել Գանատայի բոլոր հայորդիներուն հոգեւոր, ազգային եւ անհատական յաջողութեան ի խնդիր:

Prelate Parikian and Ambassador Bennett meet in Laval

25. July, 2014NewsNo comments

On Sunday, July 6, 2014, His Grace Bishop Meghrig Parikian, Prelate, delivered Divine Liturgy at St. Kevork Armenian Apostolic Church, in Laval.

Before the church service, His Grace met with Dr. Andrew Bennett, the Ambassador of the Office of Religious Freedom. The Honourable Ambassador’s presence at the Divine Liturgy was a joyful and a memorable day for the Armenian Community.

Dr. Bennett has been appointed as the Ambassador of the Office of Religious Freedom by the Prime Minister of Canada, the honorable Stephen Harper, on February 19, 2013.

Dr. Bennett is also a religious leader in his capacity as sub-deacon and cantor with both Holy Cross Eastern Catholic Chaplaincy and St. John the Baptist Ukrainian-Catholic Shrine, both in Ottawa.

Present at the meeting were Very Rev. Father Vartan Tashdjian, member of the Armenian Prelacy of Canada Religious Council and the representative of the Armenian Religious Education Council, Mr. Krikor Der Ghazarian, chairperson of the Armenian Prelacy of Canada Executive Council, Mr. Raffi Donabedian, chairperson of the Armenian National Committee of Canada, Mr. Hagop Arevian, chairperson of the St. Kevork Armenian Apostolic Church Board of Trustees and Mr. Zareh Dervishian, chairperson of the Armenian National Committee of Laval.

Dr. Bennett took part at the Divine Liturgy where Prelate Parikian celebrated mass in St. Kevork Armenian Apostolic Church.

Photo credit: Armen Alemian

Read more

Prelate visits Mrs. Hermine Vartanian

14. July, 2014NewsNo comments

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Այցելեց
Ազգային Բարերար Տիկին Հերմինէ Վարդանեանին

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպկ. Բարիքեան, Կիրակի, 6 Յուլիս 2014-ի երեկոյեան, այցելեց Տիկին Հերմինէ Վարդանեանին, Լաւալահայ գաղութի բարերարուհի եւ նախագահուհի եկեղեցաշինութեան հանգանակային կալա ճաշկերոյթին, որ տեղի պիտի ունենայ, Սեպտեմբեր 20, 2014-ին։

Սրբազան Հօր այցելութիւնը կը միտէր իր երախտագիտութիւնն ու շնորհակալութիւն յայտնել, Սուրբ Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ այս նուիրեալ ու ազնուափայլ տիկնոջ, որ իր կարելիութեան սահմաններէն ներս, միշտ նեցուկ կանգնած է Լաւալի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ ընտանիքին։

Այցելութեան ներկայ էին նաեւ, տիկին Հերմինէ Մանուկեան, փոխ-ատենապետուհի՝ Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան, Տոքթ. Կարպիս Հարպոյեան, ատենապետ՝ Եկեղեցաշինութեան Հանգանակային Մարմնին եւ պրն. Զաւէն Չօգագլեան, ատենապետ՝ Առաջնորդարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին։

Prelate meets with Philanthropist Vartkes Sarafian

14. July, 2014NewsNo comments

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը կը հանդիպի
Ազգային Բարերար Պրն. Վարդգէս Սարաֆեանին հետ

Հինգշաբթի, 10 Յուլիս 2014-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպկ. Բարիքեան, այցելեց՝ Ազգային Բարերար եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Կիլիկեան Իշխան, պրն. Վարդգէս Սարաֆեանը։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրն ու Կիլիկեան Իշխան պրն. Սարաֆեանը, մտերմիկ եւ շինիչ հանդիպում մը ունեցան, ուր Սրբազան Հայրը յայտնեց իր բարյացապարտութիւնն ու գոհութիւնը, տէր եւ տիկին Վարդգէս եւ Աստղիկ Սարաֆեաններու տարիներու բարերարութեանց համար եւ գնահատեց պրն. Սարաֆեանը՝ որ մինչեւ օրս թիկունք կը կանգնի մեր ազգային կարիքներուն եւ մտահոգուած է գաղութին հետ ու գաղութին համար։

St. Kevork Church of Laval Welcomes its Permanant Pastor

14. July, 2014NewsNo comments

Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ
Տ. Գաբրիէլ Քհնյ. Գամայեան
կը ժամանէ Լաւալ

Կիրակի, 13 Յուլիս 2014-ին, Տ. Գաբրիէլ Քհնյ. Գամայեան, մատուցեց իր անդրանիկ պատարագը՝ Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ համայնքին։

Աւազանի անունով Դաւիթ, ան ծնած է 1988-ին, Սուրիա՝ Եագուպիէ հայկական գիւղին մէջ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է գիւղի «Վերածնունդ» վարժարանէն ներս։ Դպրեվանք ընդունուած է 2002-2003 տարեշրջանին։ Աւարտած է 2010-ին։ 2010-2011 տարեշրջանին, Դպրեվանքի մէջ հսկիչութեան պաշտօն ստանձնած է։ 2011-ի ամառը, պսակուած է եւ բախտաւորուած զաւակով մը։

2 Հոկտեմբեր 2011-ին, քահանայ օծուած է Լիբանանահայութեան ծառայելու նպատակով։ Մինչեւ Յունիս 2014 թուականը Լիբանանի գաղութին ծառայելէ ետք, այժմ կ՚ընդունուի եւ կը լծուի Գանատայի Հայոց Թեմի, Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ ծառայութեան, դառնալու համար մեր ժողովուրդի խոնարհ ծառաներէն եւ մշակներէն մէկը։

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայացուց Տէր Հայրը եւ իր խօսքը ուղղելով Տէր Հօր, ըսաւ. «դուք միայն ծառայութեամբ պիտի զբաղիք, եկեղեցւոյ մաքրութենէն մինչեւ հաւատացեալներու հոգիներու մաքրութեամբ։ Յաջողելու համար ալ, միայն ու միայն պիտի աղօթէք»։

Յանձնարարեց նաեւ բոլոր հաւատացեալներուն, որ Տէր Հօր շուրջ պէտք է համախմբուին եւ չի մթագնեն անոր կեանքը, որովհետեւ, Տէր Հօր յաջողութիւնը պիտի ըլլայ համայն գաղութի յաջողութիւնը, իսկ ձախողութինը՝ միայն ու միայն գաղութին եւ ոչ Տէր Հօր։

Փակելով իր խօսքը, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ըսաւ. «Ով Տէր քու արքայութիւնդ թող գայ, որուն կարօտ ունինք … Ալէլուա, Ալէլուա, Ալէլուլիա»։

Interview with His Grace Bishop Meghrig Parikian

14. July, 2014NewsNo comments

Nor Hai Horizon Interview with His Grace Bishop Meghrig Parikian.
Starting 25:06 Watch Interview

 

Prelate Activities June 7 – July 6, 2014

10. July, 2014NewsNo comments

Շաբաթ, 7 Յունիս 2014-ին, տեղի ունեցաւ վաղամեռիկ Կրէկ Պէքարեանի նուիրուած բարեսիրական «Կալա» ճաշկերոյթը՝ կազմակերպուած Պէքարեան ընտանիքի կողմէ:

Սոյն Ձեռնարկին ներկայ էր Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մեղրի Սրբ. Եպս. Բարիքեան։ Սրբազան Հայրը ձեռնարկին խօսք առնելով, գնահատեց Տէր եւ Տիկին Զոհրապ եւ Մարալ Պէքարեան ամոլը իրենց այս գեղեցիկ մտայղացումին համար, զոր միաժամանակ թէ դաստիարակիչ է եւ թէ օրինակելի։ Սրբազան Հայրը ներկաներուն յիշեցուց, որ բարեգործութիւնը Քրիստոնեայ անհատին հոգիի արտացոլացումն է առօրեայ կեանքին մէջ եւ ողջունեց Պէքարեան ամոլին այն մտածումը, որով յետ այսու ամէն տարի Հանգուցեալ Դպիր Կրէկ Պէքարեանին նուիրուած բարեսիրական ճաշկերոյթը պիտի կատարուի Ազգային Առաջնորդարանի հովանաւորութեամբ։ Սրբազան Հայրը Կրէկ Պէքարեանի հոգւոյն խաղաղութեան աղօթքով աւարտեց իր խօսքը։

Կիրակի, 8 Յունիս 2014-ի առաւօտուն, Հոգեգալստեան Տօնի առթիւ, Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց՝ Առաջնորդ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեան։ Սրբազան Հայրը իր պատգամը փոխանցեց հաւատացեալներուն։

Ան բնաբան ունէր. «Խաղաղութիւն Զիմ Տամ Ձեզ»։ Սրբազան Հայրը ներկաներուն յիշեցուց Ս. Հոգւոյ ներգործութեան հրամայականութիւնը մեր կեանքին մէջ։ Ան կարեւորութեամբ շեշտեց Սուրբ Հոգւոյն արծարծումը մարդուն կողմէ եւ իր խօսքի աւարտին գնահատեց 56 Հայ երիտասարդներ եւ մայրեր, իրենց զաւակները Ազգային շունչով մեծցնելու կարեւորութիւնը շեշտած ըլլալնուն համար։

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին, Հ.Օ.Միութեան Ամէնօրեայ Ձարժարանի Ծաղիկ դասարանի աշակերտները ստացան Սուրբ Հաղորդութիւն։

Կէսօրէ ետք, Իրաքահայ «Զախօ» քաղաքի բնակիչներէն, որոնք կը գտնուին Թորոնթօ, ի պատիւ Առաջնորդ Սրբազան Հօր ունեցան (Ագապէ) սիրոյ սեղան մը, եկեղեցւոյ Յովնանեան սրահին մէջ։

Ուրբաթ, 13 Յունիս 2014-ի երեկոյեան, Թորոնթոյի Հայ Երիտասարդական Կեդրոնի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ Հ.Օ.Միութեան 12-րդ դասարանի վկայականաց բաշխման հան-դիսութիւնը, հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ՝ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանի: Առաջնորդ Սրբազան Հօր ընկերակցեցան եկեղեցւոյս ծխատէր քահանան՝ Արժ. Տ. Կոմիտաս Աւ. Քհն. Փանոսեան եւ Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ՝ պրն. Յարութ Սարգիսեան։

Կիրակի, 15 Յունիս 2014-ին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին։ Սրբազան Հայրը քարոզի իր պատգամը փոխանցեց ներկայ հաւատացեալներուն բնաբան ունենալով. «Յիշեա Տէր եւ Ողորմեա»։ Ան թելադրեց ներկաներուն, իրենց կեանքի նշանաբանը ունենան այս երեք բառերը։

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի, Առաջնորդ Սրբազան Հօր նախագահութեամբ, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն, Քէսապի մէջ 40 օրեր առաջ նահատակուած Վարդան Անտրեանին յիշատակին։

Ապա Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Միութեան սկաուտական հանդէսին, ուր ան օրհնեց նոր աստիճան ստացող սկաուտները եւ մաղթեց անոնց, որ մնան հաւատարիմ ՀՄԸՄ-ի Բարձրացիր-Բարձրացուր նշանաբանին։

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին, տեղի ունեցաւ «Հայրերու Տօն» եկեղեցւոյս Յովնանեան սրահին մէջ, կազմակերպութեամբ՝ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Տիկնանց յանձնախումբին, որուն ներկայ գտնուեցաւ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը: Իր խօսքին մէջ, ան վեր առաւ Հօր դերը մեր կեանքին մէջ եւ պարգեւատրեց երկու ծխայիններ՝ տոքք. Սամի Կարապետեանը եւ պրն. Հանրի Աբրահամեանը։

Երեկոյեան Ժամը 6։00ին, տեղի ունեցաւ Հայ Աստղեր Մանկապատենական Երգչախումբի տարեկան համերգը։ Համերգը կը վայելէր Առաջնորդի հովանաւորութիւնն ու ներկայութիւնը։ Առաջնորդ Սրբազան Հօր ընկերակցեցան՝ եկեղեցւոյ ծխատէր քահանան եւ Հոգաբարձութեան ատենադպիր տիկին Արմիկ Պետրոսեանը։

Համերգի վերջաւորութեան Առաջնորդ Սրբազան Հայրը բեմ բարձրացաւ, իր շնորհաւորութիւնները փոխանձեց երգչախումբի ղեկավարուհիին, դաշնակահարին, պատասխանատուներուն եւ մանաւանդ պատանիներուն եւ զանոնք քաջալերեց ու գնահատեց իրենց նուիրումին համար:

Չորեքշաբթի, 25 Յունիս 2014-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ, Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Եպիսկոպոս Բարիքեան, իր կողքին ունենալով Ազգային Վարչութեան կազմը, գլխաւորութեամբ՝ ատենապետ պրն. Գրիգոր Տէր Ղազարեանի, Առաջնորդարանէն ներս ընդունեց Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէն, Հորիզոն Շաբաթաթերթի Վարիչ Խմբագիրը, ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը, ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութեան Ընդհանուր Վարիչ Մարմինը եւ Հայ Օգնութեան Միութեան, Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Ընկերակցութեան Շրջանային Վարչութիւններն ու տեղական կոմիտէութեանց ներկայացուցիչները:

Հինգշաբթի, 26 Յունիս 2014-ին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց ՀՕՄ-ի Ծաղկոցը եւ երեխաներուն հետ ծանօթանալով, իրենց հետ անցուց հաճելի պահեր:

Ուրբաթ եւ Շաբաթ, 27-28 Յունիս 2014-ի շաբաթավերջին, տեղի ունեցաւ Ազգային Վարչութեան լիագումար ժողովը, Մոնթրէալի մէջ:

Ուրբաթ, 4 Յուլիսին, Սրբազան Հայրը հանդիպեցաւ արուեստագէտ Տիգրան Համասեանին հետ, ուր խօսեցան 100-ամեակի նուիրուած յատուկ ծրագրի մը մասին:

Նոյն յետ-միջօրէին, Գերյարգելի Տ. Գէորգ Ծ. Վրդ. Զապարեան, Առաջնորդական Փոխանորդ ԱՄՆ եւ Գանատայի, այցելեց Սրբազան Հօր՝ շնորհաւորելու անոր Առաջնորդական ընտրութիւնը:
Կիրակի, 6 Յուլիսի առաւօտեան, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ընդունեց Գանատայի Կրօնքներու Ազատութեան Դեսպան, տոքթ. Անտրու Պէնէթը: Հանդիպման ընթացքին, արծարծուեցան կրօններու հետ կապուած դժուարութիւնները, յատկապէս Միջին Արեւելքի քրիստոնեայ համայնքներու դիմագրաւած նորօրեայ ճգնաժամը։ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի ծրագիրներուն մասին, ինչպէս նաեւ Ազգային Առաջնորդարանի եւ  Գանատայի Կրօններու Ազատութեան Գրասենեակի միջեւ շարք մը ծրագիրներու գծով համագործակցութեան մասին:

Կիրակի, 6 Յուլիսին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը մատուցեց իր Անդրանիկ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագը՝ Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ: Պատարագէն ետք տեղի ունեցաւ Աջահամբոյր եւ սիրոյ սեղան:

Երեքշաբթի, 8 Յուլիսին, Առաջնորդ Սրբազան Հօր այցելեցին Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը իրենց շնորհաւորութիւնն ու երախտագիտութիւնը փոխանցելու նորընտիր Առաջնորդին:

Pontifical Prayers and Blessings for His Holiness Aram I

10. July, 2014NewsNo comments

19-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁ
ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Կիրակի, 29 Յունիս 2014-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, «Մաղթանք Հայրապետական» կատարուեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման 19-րդ տարեդարձին առիթով:

Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ մաղթողական արարողութեան նախագահեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեան, եւ ապա փոխանցեց իր պատգամը:

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը նախ անդրադարձաւ մաղթանքին բովանդակութեան, եւ աղերսեց որ Աստուած անսասան պահէ Հայց. Եկեղեցին, Կիլիկիոյ Ս. Աթոռը եւ անոր միաբանութիւնը: Գոհաբանութիւն վերառաքեց, որ Տէրը քաջառողջութիւն պարգեւէ Նորին Սրբութիւն Վեհափառ Հայրապետին՝ ի շինութիւն եւ ի պայծառութիւն Հայց. Եկեղեցւոյ, եւ ի փառս Ամենասուրբ Երրորդութեան:

Սրբազան Հայրը պատմական ակնարկով մը թարմացուց Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճանապարհը, որ մեկնած էր Առաջին Լուսաւորիչներէն՝ Ս. Թադէոսէ եւ Ս. Բարթողիմէոսէ, վերամրացած Երկրորդ Լուսաւորչով՝ Ս. Գրիգոր Պարթեւ Հայրապետի ձեռամբ եւ հասած մինչեւ այս օրը: «Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին համար Ս. Էջմիածինը Հայոց Սրբութիւն սրբոցն է: Այս ոգիով դաստիարակուեցանք մենք», ըսաւ ան:

Իր պատգամը եզրակացնելով, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը յայտարարեց. «Իրաւազրկուած այս Ս. Աթոռը, անոր միաբանութիւնը եւ Արամ Ա. Կաթողիկոս Հայ Դատին տէր են, ու իրենց նշանաբանն է. 1.- Ծառայել մեր ժողովուրդին: 2.- Ծառայել մեր ժողովուրդին: Եւ 3.- Ծառայել մեր ժողովուրդին»:

Archives