Bird’s Nest Museum 2015

21. July, 2015NewsNo comments

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԲԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ «ԱՐԱՄ ՊԷԶԻՔԵԱՆ» ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ
Շաբաթ, 18 Յուլիս 2015-ի առաւօտեան ժամը 11:00-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, ընկերակցութեամբ Լիբանան ժամանած օտար եկեղեցիներու հոգեւոր պետերուն եւ ներկայացուցիչներուն եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Թեմակալ Առաջնորդներուն ու Միաբան Հայրերուն, ժամանեց Կաթողիկոսութեան խնամքին ներքեւ գործող «Թռչնոց Բոյն» հաստատութիւնը, Ժըպէյլ, կատարելու Հայոց Ցեղասպանութեան Որբերու «Արամ Պէզիքեան» թանգարանի բացումը։

http://www.armenianorthodoxchurch.org/archives/13098

Feast of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ VARTAVAR

13. July, 2015NewsNo comments

On Sunday, July 12, the Armenian Church will observe one of its five major feasts: the Feast of the Transfiguration of our Lord Jesus Christ.

The Feast of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ is one of the five main “Tabernacle” feasts of the Armenian Apostolic Orthodox Holy Church. It commemorates the transformation or the “transfiguration” that came over Jesus while He was praying.  Christ’s face shone like the sun and his clothes became a radiant and gleaming white. The Apostles Peter, James and John witnessed that event which occurred on a high mountain named Tabor.

Evangelists St. Matthew, St. Mark and St. Luke testify about the transfiguration of Jesus in the Gospels (Matthew 17:1-13; Mark 9:1-12, Luke 9:28-36).
“… As they looked on, a change came over Jesus: his face was shining like the sun and his clothes were dazzling white. Then the three disciples saw Moses and Elijah talking with Jesus.  So Peter spoke up and said to Jesus, “Lord, how good it is that we are here!  If you wish I will make three tents here, one for you, one for Moses and one for Elijah.”  While he was talking, a shining cloud came over them, and a voice from the cloud said, “This is my own dear Son, with whom I am pleased – listen to him!” When the disciples heard the voice, they were so terrified that they threw themselves face downward on the ground. Jesus came to them and touched them. “Get up,” he said. “Don’t be afraid!” So they looked up and saw no one there but Jesus. (Matthew 17:2-8)

In the Armenian Church, the Feast of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ is celebrated 98 days following Easter.  The Feast also is known by the common name of “Vardakas”. This day is associated with an old Armenian tradition of pouring water on one another. Some sources attribute the tradition as a remnant of an Armenian pre-Christian celebration.  The Monday following the Feast is a Memorial Day.

Ordination of 13 New Vartabeds in Antelias

12. July, 2015NewsNo comments

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ
ՏԱՍՆԵՐԵՔ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐ
ՍՏԱՑԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՉՈՐՍ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ

ԱՆԹԻԼԻԱՍ – Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին օրհնութեամբ եւ տնօրինումով, Կիրակի, 12 Յուլիս 2015-ին, Ս. եւ Անմահ պատարագի ընթացքին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութեան տասներեք աբեղաներ՝ Հոգշ. Տ. Արտակ Աբղ. Արապեան, Հոգշ. Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեան, Հոգշ. Տ. Հրանդ Աբղ. Թահանեան, Հոգշ. Տ. Շնորհք Աբղ. Աշըգեան, Հոգշ. Տ. Պօղոս Աբղ. Թինքճեան, Հոգշ. Տ. Պետրոս Աբղ. Մանուէլեան, Հոգշ. Տ. Յովհաննէս Աբղ. Սաղտճեան, Հոգշ. Տ. Տաճատ Աբղ. Աշըգեան, Հոգշ. Տ. Նշան Աբղ. Լախոյեան, Հոգշ. Տ. Պարոյր Աբղ. Շէրնէզեան, Հոգշ. Տ. Գարեգին Աբղ. Շխրտմեան, Հոգշ. Տ. Սմբատ Աբղ. Սապունճեան եւ Հոգշ. Տ. Զարեհ Աբղ. Սարգիսեան, ստացան Վարդապետական Մասնաւոր իշխանութեան չորս աստիճանները:

Պատարագի ընթացքին՝ Տէրունական աղօթքէն անմիջապէս առաջ, ձեռնադրիչ Սրբազանը՝ Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Գրիգոր Եպս. Չիֆթճեան շարականի երգեցողութեամբ առաջնորդուեցաւ Մայր Տաճարի ատեանը: Ձեռնադրիչ Սրբազանը նախ խարտաւիլակին՝ Մայր Տաճարի Լուսարարապետ Գերպ. Տ. Սիփան Ծ. Վրդ. Քէչէճեանի միջնորդութեամբ կատարեց ընծայեալ աբեղաներուն հաւատքի քննութիւնը: Անոնք նզովեցին բոլոր աղանդաւոր հերձուածողները ու անոնց ուսուցումները եւ հաստատեցին իրենց հաւատարմութիւնը ուղղափառ դաւանանքին ու անոր ջատագով բոլոր հայրապետներու ուսուցումներուն: Ապա, ձեռնադրիչ Սրբազանը շնորհեց Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին կողմէ սահմանուած Վարդապետութեան Մասնաւոր իշխանութեան չորս աստիճանները եւ յանձնեց Վարդապետական գաւազանը:

Քարոզի ընթացքին Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ վարդապետական աստիճանի պաշտօններուն եւ կարեւորութեան մեր եկեղեցիէն ներս: Ապա, իր խօսքը ուղղելով ձեռնադրեալներուն ըսաւ. «Այս ձեռնադրութեան հիմնական դրդապատճառը եւ գլխաւոր նպատակը Աստուծոյ խօսքին աներկիւղ քարոզութիւնն է, որ այսօրուան Աստուծոյ մարդէն՝ հոգեւորականէն պահանջուէլու պէս կ’ակնկալուի: Մեր հաւատացեալ ժողովուրդը աներկիւղ քարոզիչներուն ակնկալիքը ունի, որովհետեւ այսօրուան աշխարհը դէպի կրօնական շփոթութիւն և ծայրայեղութիւն ու միւս կողմէն դէպի մշակոյթներու միաձուլումի գահավէժ ընթացող աշխարհ է եւ այս իրարանցումին մէջ բնականաբար քրիստոնեայ ժողովուրդները և քրիստոնէական եկեղեցին տագնապի կը մատնուի։ Հետեւաբար, ամէն բանէ առաջ քրիստոնէական եկեղեցին իր տագնապէն դուրս բերելու համար ճշմարիտ քարոզիչներու կարիքը ունի»։ Վերջապէս, Սրբազանը շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Սրբութեան իրեն ընծայած այս առիթին համար եւ շնորհաւորեց Միաբանութիւնը:

Պատարագէն ետք, Վեհափառ Հայրապետը Վեհարանի գրասինեակին մէջ ընդունեց Հայ Եկեղեցւոյ նոր ձեռնադրուած վարդապետները, Գրիգոր Սրբազանին եւ Սեփան Ծ. Վարդապետին գլխաւորութեամբ եւ իր օրհնութիւնը տուաւ անոնց:

Աւարտաճառերու Ներկայացում

Նշենք, օր մը առաջ՝ Շաբաթ, 11 Յուլիս 2015-ին, Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին Վանքին մէջ, աբեղաները ներկայացուցին իրենց աւարտաճառերը: Հանդիսութեան նախագահեց Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, ներկայ էին Միաբան Հայրեր եւ Դպրեվանքի ուսանողները:

Արտակ Վարդապետի աւարտաճառի նիւթն էր՝ «Կիպրոսի Թեմի Առաջնորդ Պետրոս Արք. Սարաճեանի գրած նամակները Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս՝ Սահակ Բ. Խապայեանին 1920-1929», Վարդան Վարդապետին՝ «32 նամակներ, ուղարկուած Կ. Պոլսոյ Պատրիարքական Փոխանորդ Գաբրիէլ Արք. Ճէվահիրճեանէ, Մեսրոպ Եպս. Նարոյեանէ, Գէորգ Արք. Արսլանեանէ, Սմբատ Եպս. Քազազեանէ առ Տ.Տ. Սահակ Սրբազնագոյն Կաթողիկոս եւ Պատրիարք Ս. Երուսաղէմի եւ Կ. Պոլսոյ, առ Տ.Տ. Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոս եւ առ Տ. Սերովբէ Վրդ. Սամուէլեան՝ Ժամարար ի Ս. Ծնունդ Բեթլեհեմ 1909-1934», Հրանդ Վարդապետին՝ «Եղիշէ Եպս. Կարոյեանի նամակագրութիւնը Սահակ Բ. Կաթողիկոսին՝ արեւմտահայ գաղթականներուն ապաստան եւ նպաստ տալու, Ատանայի եկեղեցական գոյքերը ստանալու, եւ այլ խնդիրներու մասին 1921-1931», Շնորհք Վարդապետին՝ «Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդական Փոխանորդներ՝ Յարութիւն Քահանայ Եսայեանի եւ Ներսէս Քահանայ Թաւուգճեանի նամակները Սահակ Բ. եւ Բաբգէն Ա. Վեհափառ Հայրապետներուն 1915-1928», Պօղոս Վարդապետին՝ «Բերիոյ Թեմի Առաջնորդներու՝ Փառէն Ծ. Վրդ. Մելքոնեանի, Եփրեմ Ծ. Վրդ. Տոհմունիի, Արտաւազդ Ծ. Վրդ. Սիւրմէլեանի, Խադ Ծ. Վրդ. Աջապահեանի նամակները Սահակ Բ. Կաթողիկոսին 1923-1939», Պետրոս Վարդապետին՝ «Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Արտաւազդ Արք. Սիւրմէլեանի նամակները 1925, 1934-1937», Յովհաննէս Վարդապետին՝ «Սահակ Բ. Կաթողիկոսի եւ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Արտաւազդ Ծ. Վրդ. Սիւրմէլեանի նամակները 1925-1933, 1936-1938», Տաճատ Վարդապետին՝ «Բերիոյ Թեմի կրթական հաստատութիւններու գործունէութիւնը 1923-1968 եւ Երուսաղէմի Պատրիարք Մեսրոպ Արք. Նշանեանի եւ Ս. Աթոռի այլ միաբաններու նամակագրութիւնը Կաթողիկոսական Տեղապահ Եղիշէ Արք. Կարոյեանին 1921-1942», Նշան Վարդապետին՝ «Երջանկայիշատակ Բաբգէն Ա. Կաթողիկոս Կիւլեսէրեանի ուղղած նամակները Երանաշնորհ Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեանին 1931-1936», Պարոյր Վարդապետին՝ «Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն-Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւն 1915, 1917-1922, 1925, 1928, 1929-1939, 1954-1955», Գարեգին Վարդապետին՝ «Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Տ. Զարեհ Եպս. Փայասլեանի ուղղած նամակները 1940-1956», Սմբատ Վարդապետին՝ «Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի, Եղիշէ Արք. Կարոյեանի, Խադ Արք. Աջապահեանի եւ Խորէն Եպս.ի նամակները Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Զարեհ Եպս. Փայասլեանին 1940-1956» եւ Զարեհ Վարդապետին՝ «Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Քահանայական Ձեռնադրութեան Մաշտոցին մէջ յիշուած Ընդհանրական եւ Հայ Եկեղեցւոյ վարդապետներուն աստուածաբանական տեսութիւններու ուսումնասիրութիւնը»:

Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը գնահատեց տարուած աշխատանքը եւ իր նկատողութիւններն ու թելադրութիւնները փոխանցեց, որպէսզի միաբաններ կատարելագործեն իրենց աշխատասիրութիւնները, ինչպէս նաեւ նոր ուսումնասիրութիւններու լծուին, յիշեցնելով՝ որ մտաւորական աշխատանքը անբաժան մասն է Կիլիկիոյ Սուրբ Աթոռի առաքելութեան: Վեհափառ Հայրապետը անդրադարձաւ աւարտաճառերու նիւթերուն, որոնք առաւելաբար արխիւային բնոյթ ունին եւ զանոնք որակեց որպէս պատմութեան հանք, որոնց ուսումնասիրութիւնը լոյս կը սփռէ մեր Կաթողիկոսութեան առաքելութեան եւ դերակատարութեան, յատկապէս Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք ցիրուցան դարձած մեր ժողովուրդի հոգեւոր ու կրթական կեանքի կազմաւորման եւ գաղթականութեան պատճառով նոր ստեղծուած գաղութներու ձեւաւորման:

Prelate Parikian visits Winnipeg Communit

6. July, 2015NewsNo comments

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Այցելեց Ուինիփեկի Հայ Գաղութը

Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Եպիսկոպոս Բարիքեան 4-5 Յուլիս 2015-ին, այցելեց Ուինիփէկ, մատուցանելու համար Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ։

Շաբաթ երեկոյեան, Առաջնորդ Սրբազան Հօր հովանաւորութեամբ, St. Andrew’s College-ի մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն՝ նուիրուած Հայոց Ցեղասպանութեան 100- ամեակին։ Դասախօսն էր՝ Ruth Hodder եւ երեկոյի նիւթն էր՝ “Intergenerational Memory: The Armenian Genocide and Me.”

Կիրակի օր, յետ Պատարագի, տեղի ունեցաւ ընտանեկան ճաշկերոյթ։

*****

His Grace Bishop Meghrig Parikian, Prelate of the Armenian Prelacy of Canada, celebrated Divine Liturgy in Winnipeg, on Sunday, July 5, 2015. A luncheon gathering followed the mass.

During the Prelate’s visit, a lecture was organized commemorating the Centennial of the Armenian Genocide. The guest Speaker was author Ruth Hodder. The topic of her presentation was “Intergenerational Memory: The Armenian Genocide and Me.”

Armenian Prelacy Golf Tournament

6. July, 2015NewsNo comments

The 7th annual Armenian Prelacy Golf Tournament was held at the Doon Valley Golf Course in Kitchener Ontario on June 25th, 2015.  About 100 participants took part in this very successful event, with players and sponsors from Cambridge, Guelph, Kitchener-Waterloo, Toronto, and London.  It was a perfect summer’s day for a game of golf. Proceeds from the tournament are in support of the Armenian Prelacy of Canada, and the Cambridge Memorial Hospital.

«ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ ՃԱՄԲԱՆ, ՈՐԱԿԸ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է»

1. July, 2015NewsNo comments

«ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ ՃԱՄԲԱՆ,
ՈՐԱԿԸ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է»

Հաստատեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Գանատայի Հայոց Թեմի բոլոր եկեղեցիներէն ներս, 28 Յունիս 2015-ին, մատուցուեցաւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի եւ ընթացքին Հայրապետական Մաղթանք կատարուեցաւ Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հարապետին ընտրութեան եւ օծման 20-րդ տարեդարձին առիթով:

Հայրապետական Մաղթանքի յատուկ արարողութեան ընթացքին աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ աղօթքներու ճամբով, արեւշատու-թիւն, կորով ու երկար գահակալութիւն մաղթեցին Վեհափառ Հայրապետին եւ անսասանութիւն ու բարգաւաճ ծաղկում Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան:

Archives