New Year 2016

18. November, 2015NewsNo comments

Առաջնորդական Պատգամ
Նոր Տարուան առիթով

 

ՈՒՐԱԽԱԼԻ ՊԱՏՄՈՒՃԱՆԸ
ԳՏՆԵԼՈՒ ՓԱՓԱՔՈՎ

«Ահա՛, ես նո՛ր բան մը պիտի ընեմ, որ հիմա պիտի պատահի…
Ես անապատին մէջ ալ ճամբայ պիտի բանամ,
Եւ ամայութեան մէջ գետեր պիտի հոսեցնեմ»։
(Եսայի 43.18-19)

Աստուծոյ օրհնութեամբ, դարձեալ ականատես վկաներն ենք, 2016՝ Նոր Տարուան գալուստին ու վստահաբար նորը իր հետ պիտի բերէ նոր յոյսեր, յաջողութիւններ, սխրանքներ, յաղթանակներ ու բարիքներ։
Կասկած չկայ, որ ամէն տարի, առանց հինը մոռնալու՝ ետեւ ձգելու ճիգ մը կը թափենք, աւելի լաւին, աւելի գեղեցիկին եւ կատարեալին հասնելու փափաքով։
Անտարակոյս, կեանքի բոլոր ժխտական երեւոյթներէն ձերբազատուելու խոստումներով կը դիմենք մեր հարազատներուն, որոնց օրհնութեան կ՚արժանանանք՝ ներողամտութեամբ եւ սիրով։
Սակայն, գիտակից պէտք է ըլլանք նաեւ, տեսնելու կեանքին ճշմարտութիւններն ու «Բնական Օրէնքները», որոնք միշտ մեր ուզածին պէս չեն։ Անոնք երբեմն կը վիրաւորեն մեզ եւ երբեմն ալ կը ցաւցնեն։ Մատիտի պէս մէջտեղէն կը կտրեն եւ ծաղկամանի պէս փշուր-փշուր կը տարտղնեն։
Կեանքը այսպէս է։
Բայց կեանքը այսպէս չէ՛ եւ պիտի չըլլա՛յ բոլոր անոնց համար, որոնք Քրիստոնէական հաւատքով վահանաւորուած են։
Քրիստոնեայ մարդը կեանքը պէտք է ընդունի այնպէս՝ ինչպէս որ է։
Եթէ արեւին ջերմութեան եւ լոյսին կը հաւատանք, ուրեմն, պիտի հաւատանք նաեւ ա՛յն գիշերուան, որ պիտի յաջորդէ շողշողուն օրուան։
Եթէ երիտասարդական մեր ոյժին կը հաւատանք ու կրնանք մեր գօտիները մեր ձեռքերով կապել, պիտի հաւատանք նաեւ, որ ժամանակ մը ետք, ուրիշներ պիտի կապեն մեր գօտիները եւ պիտի տանին հոն՝ ուր չենք ուզեր երթալ (հմմտ Յհ 21.18)։
Եթէ ծնունդին կը հաւատանք, պէտք է հաւատանք նաեւ ի Տէր ննջման. ո՛չ մահուան, որուն կը հաւատան անհաւատները։

Read more

Board of Trustees Conference in Kingston

17. November, 2015NewsNo comments

Գանատայի Հայոց Թեմի
Հոգաբարձութիւններու, Երեսփոխաններու եւ Ազգային Պատգամաւորներու Միօրեայ
Խորհրդաժողով Քինկսթընի մէջ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ  Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Հոգեւոր Հովիւներուն, Հոգաբարձութեանց, Երեսփոխաններուն եւ Ազգային Պատգամաւորներուն միօրեայ սեմինարը նախագահութեամբ Թեմիս Առաջնորդ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպկ. Բարիքեանի՝ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 16 Նոյեմբեր 2015-ին, Քինկսթընի մէջ:

Օրակարգը կ’ընդգրկէր Առաջնորդ Սրբազան Հօր ողջոյնի խօսքը, Ազգային Վարչութեան գործունէութեան ներկայացումը որ կատարեց պրն. Գրիգոր Տէր Ղազարեան, Ատենապետ Ազգային Վարչութեան: Պրն. Տէր Ղազարեան յետադարձ ակնարկ մը կատարեց վերջին վեց ամիսներու ընթացքին կատարուած աշխատանքներուն ու ապա կեդրոնացաւ յառաջիկայ ամիսներու ծրագիրներուն եւ նախաձեռնութիւններուն մասին: Ապա, իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ եւ Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ անդրադարձան իրենց իրավիճակի եւ ծրագիրներուն մասին։
Այս տարուան սեմինարի կեդրոնական նիւթն էր Ղեկավարութիւնը։ Հոգեշնորհ Տ. Գեղարդ Վրդ. Քիւսպէկեան ներկայացուց «Աւետարանչական եւ Աստուածա-բանական թեմաներ որոնք առընչութիւն ունին ղեկավարութեան հետ», իսկ Պրն. Մայք Թիթիզեան խօսեցաւ «Արդիւնաւէտ ղեկավարութեան մարտահրաւէրները հոգաբարձութեան գործընթացին մէջ»։ Աւարտին, աշխատանոցներով, ներկա-ները ներկայացուցին իրենց մտահոգութիւններն ու դիմագրաւած մարտա-հրաւէրները եւ այդ հիման վրայ հանգեցան գործնական որոշումներու։

Խորհրդաժողովի վերջին օրակարգով հանդէս եկան Թեմիս բոլոր եկեղեցիներու ներկայացուցիչները եւ զեկուցեցին իրենց իրավիճակին եւ ծրագիրներուն մասին:

Առաջնորդ Սրբազան Հօր պահպանիչով փակուեցան օրուան օրակարգի նիւթերը:

Remember Them

9. November, 2015NewsNo comments

Their courage, service and sacrifice will never be forgotten

Each year, in November, hundreds of commemorative ceremonies and events take place across the country to commemorate Veterans’ Week and Remembrance Day. These are opportunities for all Canadians to recognize the contribution our Veterans have made and to honour those who made the ultimate sacrifice on behalf of Canada.

Together, it is our duty to pass on our gratitude and keep their legacy and memories alive. This Veterans’ Week, Remember Them.

Horizon 35

4. November, 2015NewsNo comments


Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ

Հորիզոն Շաբաթաթերթի 35-ամեակի առիթով

Նոյեմբեր 1-ին, Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի «Ահարանեան» սրահին մէջ հաւաքուած «Հորիզոն»ի հաւատարիմ ընթերցողներու, բարեկամներու եւ աջակիցներու մասնակցութեամբ նշուեցաւ ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի պաշտօնաթերթ «Հորիզոն» շաբաթաթերթի հիմնադրման 35-ամեակը, որուն ներկայ գտնուեցաւ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Եպիսկոպոս Բարիքեան։

Father Vartan visits the elderly

4. November, 2015NewsNo comments

Ուրբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2015-ի առաւօտեան, Քարթիէվիլ Ծերանոց այցելեց Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեան, ընկերակցութեամբ Հ.Օ.Միութեան «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութեան եւ անդամներուն։
Հայր Սուրբը իւրաքանչիւրին հետ անհատաբար ծանօթացաւ եւ հաւաքական աղօթքներէ ետք հոգեւոր ապրում եւ ներշչում տուաւ տարեցներուն։ Հայր Սուրբը գնահատեց ՀՕՄ-ի աշխատանքն ու նուիրումը, յատկապէս մեր հայ տարեցներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած խնմաքին համար։

Archives