Prelate visited Holy Trinity Church in Toronor

28. November, 2016NewsNo comments

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի

Ուրբաթ, 25 Նոյեմբեր 2016-ին, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Թորոնթոյի մէջ այցելեց Էջմիածնական Թեմի Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաքելական Եկեղեցի, ուր դիմաւորուեցաւ եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տ. Զարեհ Աւ. Քհնյ. Զարքարեանի եւ ծխական խորհուրդի անդամներուն կողմէ։

Առաջնորդ Սրբազան Հօր կ՚ընկերակցէին Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան, Հոգեւոր Հովիւ Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ, Պրն. Գրիգոր Տէր Ղազարեան, ատենապետ Ազգային Վարչութեան, Պրն. Յարութ Գասապեան, փոխ-ատենապետ Ազգային Վարչութեան եւ Թորոնթոյի միջ-յարանուանական յանձնախումբի ատենապետ Պրն. Յակոբ Ճանպազեան։

Այցելութիւնը առիթ մըն էր, որ Բաբգէն Արքեպիսկոպոս ծանօթանայ եկեղեցւոյ հովիւին։ Հանդիպման ընթացքին, Սրբազան Հայրը գնահատեց զոյգ եկեղեցիներու համագործակցութիւնը եւ յատկապէս միջ-յարանուանական յարաբերութիւններու ծիրէն ներս կատարուած նախաձեռնութիւնները։

Remember Them 2016

21. November, 2016NewsNo comments

 

Their courage, service and sacrifice will never be forgotten

Each year, in November, hundreds of commemorative ceremonies and events take place across the country to commemorate Veterans’ Week and Remembrance Day.

On Remembrance Day members of the armed forces are especially commemorated.

The other common name for this day is Armistice Day which marks the date and time when armies stopped fighting World War I. on November 11th at 11am in 1918 (the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month). Some 100,000 Canadian soldiers died in the First and Second World Wars.

Together, it is our duty to pass on our gratitude and keep their legacy and memories alive.

On this day, Arcbishop Papken Tcharian, Prelate, remembered the soldiers, sailors, airmen and the Vetarans with his prayers.

Sunday School Seminar 2016

18. November, 2016NewsNo comments

«Ինչպէ՞ս կերտել առաքինի նկարագիրը մանուկներուն մէջ եւ մանկացնել Աստուածաշունչը»

Հովանաւորութեամբ Թեմակալ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին, Շաբաթ, 19 Նոյեմբեր 2016-ին, տեղի ունեցաւ Կիրակնօրեայ Դպրոցներու ուսուցչական միօրեայ սեմինարը, Քինկսթընի մէջ։ Սեմինարին իրենց մասնակցութիւնը բերին Թեմիս Կիրակնօրեայ Դպրոցներու տնօրէններն ու ուսուցիչները։

Օրակարգի բացումը կատարեց Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեան, Վարիչ՝ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդի, որմէ ետք իւրաքանչիւր կիրակնօրեայ դպրոցի տնօրէն ներկայացուց իր դիմագրաւուած դժուարութիւնները, մարտահրաւէրները եւ ինչպէս նաեւ յաջողութիւնները։

Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան կատարեց հոգեւոր խորհրդածութիւն՝ Աւետարանի զօրութեան մասին։

Վարդան Վարդապետ ներկայացուց դասախօսական առաջին նիւթը՝ «Աստուածաշունչը եւ ուսուցիչը» ու անոր յաջորդող աշխատանքային նիստը, որուն յաջորդեց ուսուցիչներուն կատարած աշխատանիստերու ներկայացումները։

Դասախօսական երկրորդ նիւթն էր՝ «Աշակերտին առաքինի ուսուցիչը կը դառնայ անոր կեանքի ուղիչը», որ ներկայացուց տիկին Սեմալին Չոգագլեան։

Սեմինարի աւարտին, ուսուցիչները պատասխանեցին յատուկ արժեւորման թերթիկներ, որուն միջոցով կրցան ինքարժեւորել իրենց գիտելիքները, փորձառութիւնները, ինչպէս նաեւ մանուկներուն մէջ իրենց սերմանած քրիստոնէական դաստիարակութիւնը։

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս իր փակման խօսքին մէջ ըսաւ. «պատանիին ու երիտասարդին կեանքին մէջ պէտք է ուղորդել ապրելու նպատակը, որպէսզի անոնք եւս կարենան իմաստաւորել իրենց ապագան։ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ըսաւ, պատանին մայթի վրայ չպահենք, այլ դաստիարակենք զինք, որ մայթէն վար իջնէ եւ մտնէ կեանքի ասպարէզ՝ պատրաստ նոր հոգիով ու շունչով եւ կերտուած առաքինի նկարագրով»։

«Պահպանիչ» աղօթքով, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը փակեց օրուան աշխատանքային սեմինարը։

Communique – BT Seminar Kingston November 12, 2016

14. November, 2016NewsNo comments

Գանատայի Հայոց Թեմի Հոգաբարձութեանց, Ազգային
Երեսփոխաններու եւ Պատգամաւորներու Խորհրդաժողով 

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Հոգեւոր Հովիւներուն, Հոգաբարձութեանց, Ազգային Երեսփոխաններու եւ Պատգամաւորներու միօրեայ խորհրդաժողովը նախագահութեամբ Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի՝ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 12 Նոյեմբեր 2016-ին, Քինկսթընի մէջ:

Օրակարգի առաջին նիւթով, Ազգային Վարչութեան գործունէութեան ներկայացումը կատարեց պրն. Գրիգոր Տէր Ղազարեան, Ատենապետ Ազգային Վարչութեան: Պրն. Տէր Ղազարեան յետադարձ ակնարկ մը կատարեց վերջին վեց ամիսներու ընթացքին կատարուած աշխատանքներուն ու ապա կեդրոնացաւ յառաջիկայ ամիսներու ծրագիրներուն եւ նախաձեռնութիւն-ներուն մասին: Ապա՝ Թեմիս բոլոր եկեղեցիներու ներկայացուցիչները զեկուցեցին իրենց իրավիճակին եւ ծրագիրներուն մասին:

Օրուան բանախօսն էր Պրն. Վահագն Գարագաշեան, Վարիչ Խմբագիր Հորիզոն Շաբաթաթերթի, որուն նիւթն էր՝ «Հայութեան գոյատեւելիութեան խնդիրներ. Սփիւռքի ուծացման հոլովոյթը»։ Պրն. Գարագաշեան իր խօսքին մէջ անդրադարցաւ Հայ սփիւռքի ծագումի, դասական սփիւռքի, վերանկախացման շրջանի սփիւռքի, հայապահպանութեան, այսօրուան քրիստոնէական մեր արժէհամակարգին մասին, յատկապէս շեշտելով հայեցի ազգային դաստիարակութեան եւ գաղափարախօսութեան կարեւորութիւնը մեր կրթօճախներէն ներս, ինչպէս նաեւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ անժխտելի դերակատարութիւնը համայնքային մեր կեանքին մէջ։ Բանախօսը եզրափակեց ըսելով. «ժամանակն է զգաստութեան հրաւիրելու եւ վերազարթնեցնելու մեր գաղութը, զօրաշարժի ենթարկելու, համախմբուելու եւ մեր գոյատեւելիութեան ուղին վերարժաւորելու… այսօր է այդ պահը, այսօր պէտք է վերարժեւորել ազգային ոգիով վերստին շնչաւորելու հանգրուանը»։

Օրակարգի վերջին նիւթով, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայացուց Թեմիս Կանոնագրութեան հետ առընչուող կարգ մը կէտեր, որոնք Մայիս 2016-ին հաստատուած էին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս՝ Արամ Վեհափառի կողմէ։

Աւարտին, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս, իր փակման խօսքին մէջ ողջունեց բոլորին ներկայութիւնը եւ գնահատեց անոնց մասնակցութինը սոյն խորհրդաժողովին։ Սրբազան Հայրը ըսաւ, թէ այս համախմբումը ցոյց կու տայ նախանձախնդրութին մեր ազգային պահանչքներուն եւ ինքնութիւնը պահպանելու կարեւորութեան անհրաժեշտութեան մասին։ Ան ըսաւ. «Հայապահպանման կարեւոր ազդակներն են՝ եկեղեցի, դպրոց, ընտանիք եւ միութիւնները, ինչպէս նաեւ լեզու եւ մշակոյթ։ Այս բոլորը երբ կայուն հունի մէջ պահենք, նոր սերունդի հայերէն լեզուամտածողութեան եւ հայեցի ու քրիստոնէական դաստիարակութեան կռուանները կամրագրենք Գանատայի մեր համայնքներէն ներս։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը «Պահպանիչ» աղօթքով փակեց խորհրդաժողովը։

Prelate in WInnipeg NOV 5-6, 2016

7. November, 2016NewsNo comments

Առաջնորդ Սրբազան Հօր

Անդրանիկ Այցելութիւնը Ուինիփեկի Հայ Համայնքին

 

Շաբաթ, 5 Նոյեմբեր, 2016-ին, Ուինիփեկի Ս. Վարդան Եկեղեցւոյ համայնքի ներկայացուցիչներ` տեարք Սարօ Պօղոսեան, Հայկ Վանլեան եւ Գագիկ Ղարակոզեան, Ուինիփեկի օդակայանին մէջ դիմաւորեցին Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ` Գերշն. Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանը, որ իր անդրանիկ այցելութիւնը կու տար շրջանի հայ համայնքի զաւակներուն։ Սրբազան Հօր կ’ընկերակցէր` Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, Գերպտ. Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան։

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս, հոգաբարձական կազմի անդամներու ընկերակցութեամբ, նախ այցելեց Ուինիփեկի Մարդկային Իրաւանց Թանգարանը, ուր ծանօթացաւ Հայոց Ցեղասպանութեան յատուկ բաժինին, եւ դիտեց թանգարանին կողմէ անգլերէն լեզուով պատրաստուած “Acts of Conscience” վաւերագրական ֆիլմը։

Երեկոյեան, տեղի ունեցաւ պաշտօնական ճաշկերոյթ, Hilton պանդոկի սրահէն ներս։ Ճաշկերոյթին կազմակերպուած էր գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր մը, փոքրիկներու ասմունքով, երգեցողութեամբ Սվետլանա Ղարակոզեանի, Սարմէն եւ Դալար Պօղոսեաններու, դաշնակի նուագակցութեամբ Տիգրան Սահակեանի, եւ տուտուկահար Սարմէն Պօղոսեանի։

Ընթացքին` Ս. Վարդան Եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան խօսքը փոխանցեց Պրն. Սարօ Պօղոսեան, ապա` Հայր Գեղարդ փոխանցեց իր սրտի խօսքը, իսկ Առաջնորդ Սրբազան Հօր Հայրական պատգամով ճաշկերոյթը հասաւ իր աւարտին։

Կիրակի, 6 Նոյեմբեր 2016-ին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը մատուցեց Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ։ խորանին ծառայեց նաեւ Գեղարդ Ծ. Վարդապետ։ Պատարագի աւարտին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը առիթը ունեցաւ դարձեալ ըլլալու գաղութի անդամներուն հետ, որմէ ետք վերադարձաւ Մոնթրէալ։

Archbishop Papken visits Winnipeg

On Saturday, November 5, 2016, His Eminence Archbishop Papken Tcharian arrived in Winnipeg to visit the Armenian Community.

Prelate Tcharian was greeted by St. Vartan Church Board of Trustees and Most Rev. Father Keghart Kosbakian, pastor of St. Mary Armenian Apostolic Church. Afterwards, Archbishop Papken visited the Canadian Museum for Human Rights along with Father Keghart and the Board of Trustees. Same night, the community organized a special banquet honouring Archbishop Papken.

On Sunday, His Eminence delivered Divine Liturgy at Chappellerie du Coeur immacule.

AREC Tbrats Tas OCT 22, 2016 Gathering, Montreal

1. November, 2016NewsNo comments

Գանատայի Հայոց Թեմի Դպրաց Դասերու
Տարեկան Համագումար Մոնթրէալի մէջ

Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր 2016-ին, Հովանաւորութեամբ Թեմակալ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Առաջնորդարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին, տեղի ունեցաւ Գանատայի Հայոց Թեմի եկեղեցիներու դպրաց դասերու տարեկան համագումարը, հիւրընկալութեամբ Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Հովիւին եւ Հոգաբարձութեան։

Համագումարի բացումը կատարեց Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեան, Համադրիչ՝ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդի, որմէ ետք Առաջնորդ Սրբազան Հօր աղօթքով կատարուեցաւ համագումարի պաշտօնական բացումը։ Բարի գալուստի խօսքը փոխանցեց Արժանապատիւ Տ. Գառնիկ Աւագ Քահանայ Գոյունեան՝ Հոգեւոր Հովիւ Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ։

Այս առիթով, Առաջնորդ Սրբազան Հօր խնդրանքով եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի տնօրինումով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբաններէն Հոգեշնորհ Տ. Գարեգին Վրդ. Շխրտմեան ժամանած էր Գանատա, որպէս օրուան դասախօս եւ կատարելու շարականներու բացատրութիւնն ու ուսուցումը։

Օրակարգին մաս կը կազմէր հետեւեալ նիւթերը.- Խորհրդածութիւն «Սէրը Պայման Ծառայութեան» մասին, որ կատարեց Վարդան Վարդապետ, իսկ Գարեգին Վարդապետ կատարեց «Ամէն եւ ընդ Հոգւոյդ Քում» եւ «Յայս Յարկ Նուիրանաց» շարականներու բացատրութիւնն ու ուսուցումը, ինչպէս նաեւ դասախօսութիւն՝ «Հայ Եկեղեցւոյ Երաժշտութիւնը» նիւթին մասին։ Օրուան խորհրդածութեան եւ դասախօսութեան աւարտին, դպրաց դասի անդամները հարցումներ ուղեցին Վարդապետներուն։

Համախմբումին իրենց մասնակցութիւնը բերին Թեմիս բոլոր Դպրաց Դասերը, որոնք մասնակցեցան նաեւ Կիրակնամուտքի ժամերգութեան Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ։ Ժամերգութեան նախագահեց եւ այդ առիթով օրուան պատգամը փոխանցեց՝ Բաբգէն Արքեպիսկոպոս, որ բարձրօրէն գնահատեց դպրաց դասի անդամները անխտիր եւ ըսաւ հաւատարիմ մնացէք ձեզի համար այս փոքր ծառայութեան մէջ, որ ինքնին հայ եկեղեցւոյ համար մեծ նշանակութիւն ունի։ Ձեր յարատեւ մասնակցութիւնը տարբեր փայլք կու տայ կիրակնօրեայ մեր պատարագներուն, որովհետեւ որքան գեղեցիկ երգեցողութիւն կատարուի՝ պատարագը այնքան գրաւիչ ու ներշնչից կը դառնայ հաւացատեալներուն։

Կիրակի, 23 Հոկտեմբեր 2016-ին, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին, միացեալ դպրաց դասերը պիտի երգեն Ս. Յակոբ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ։

Under the auspices of His Eminence Archbishop Papken Tcharian, the Prelacy annual church choir gathering organized by Armenian Religious Education Council took place on Saturday, October 22nd in Montreal. Special guest speaker of the gathering was Very Rev. Father Karekin Shekherdemian from Antelias, Lebanon.

Archives