Bookstore

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
CD Արեւիկ 1 $10.00
CD Արեւիկ 2 $10.00
Կը գրեմ ու Կը Ջնջեմ $10.00
Այբ ու Բեն Flash Cards $10.00
Երեք Արջերը $5.00
Երեք Փիղերը $5.00
Արագիլն ու Աղուէսը $5.00
Կորսուած Գորտը $5.00
Ճարպիկ Չալոն $5.00
Ներկելու Տետրակ Sticker-ով $7.00
Արամին Պարտէզը $8.00
Ալիքը եւ Պարիկը $8.00
Նապիկը $8.00
Առաջին Օրը $8.00
Կիկակօ $8.00
Բառանկար Անգլ. $10.00
Մամեծին Տաղերը $8.00
Օդապարիկ 1 $10.00
Enjoy your Wordbook (Հնչիւն) $10.00
Դպրոցական Օր մը Դալարին Հետ $10.00
Դպրոցական Օր մը Շաղիկին Հետ $10.00
Դպրոցական Օր մը Սեւակին Հետ $10.00
Դպրոցական Օր մը Շիրազին Հետ $10.00
 Ճանչնանք մեր Հայրենիքը $7.00
Կը Ներկեմ Հեքիաթներ $7.00
Առաջին Բառերս $6.00
Մակերեւոյթ $6.00
Նամակ Կաղանդ Պապային $5.00
Մաշտոցի Բանակը $10.00
Եղանակներ $6.00
Գոյներ $6.00
Փոխադրամիջոցներ $6.00
Ժամանակը $6.00
Թուանշաններ $10.00
Ագարակին Մէջ  $6.00
Հականիշ Բառեր  $6.00
Մեր Մարմինը $6.00
Պտուղներ եւ Բանջարեղէններ  $6.00
Այբ ու Բեն $8.00
Մեր Տունը  $6.00
Ինչ Կ՛ընենք $6.00
Զգայարանքներ  $6.00
Գիւտեր  $6.00
Ձեւեր $3.00
Կենդանաբանական Պարտէզ  $6.00
Այբ ու Բեն Որմնազդ (Poster)  $10.00
Մաշտոցի Բանակը Որմնազդ (Poster) $10.00
Կը Սորվիմ Puzzle  $20.00
Առաջին Բառերս Puzzle  $20.00
Ագարակը Puzzle $25.00
Փոքրիկ Վարագը $8.00
Վարագը Դպրոց Կ՛երթայ $8.00
Վարագին Սիրած Եղանակը $8.00
Վարագին Կաղանդի Մաղթանքը $8.00
Վարագը եւ Զատկուան Շաբաթը $8.00
Վարագը Կ՛այցելէ Հայաստան $8.00
Վարագը Գիւղին Մէջ  $8.00
Շարմաղ Յեղափոխական  $10.00
Շարմաղ Հայաստանի Աշխարհագրութիւն $10.00
Աստուածաշունչ բոլոր տարիքներու համար  $30.00
Նարեկ  $12.00
Գաթային Գաղտնիքը $10.00
Սասունցի Դաւիթի Մանկութիւնը  $5.00
Իմ Գայլս  $5.00
Առիւծապանն ու Արքան  $5.00
Հայկական Աւանդավէպեր  $5.00
Ծովինար $5.00
Սասունցի Դաւիթի Պատանեկութիւնը  $5.00
Առիւծ Մհեր  $5.00
Սանասար եւ Պաղտասար $5.00
Դաւիթ եւ Խանդութ $5.00
Սասունցի Դաւիթի եւ Մսրա Մելիքի Կռիւը $5.00
Մանկութիւն եւ Պատանեկութիւն $5.00
Ճանաչիր թուանշանները $7.00
Ճանաչիր Կենդանիներ $7.00
Բառամթերքի խաչ եւ ծածկանուններ $10.00
Կը ներկեմ – Անտառի քնած իշխանուհին $7.00
Կը ներկեմ – բթամատիկը $7.00
Կը ներկեմ – Կարմիր գլխարկիկը $7.00
Կը ներկեմ – Մոխրիկը $7.00
Կը ներկեմ – Չախչախ Թագաւորը $7.00
Կը ներկեմ – Ձիւնաթիւրը $7.00
Ինչ կարտադրէ $10.00
Ուր կապրի $10.00
Այբուբէնը նկարներով $10.00
.
ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԳԻՐՔԵՐ 
Հաւատով Խոստովանիմ  $10.00
Հաւատով Խոստովանիմ- 33 լեզուներով $12.00
Կիրակի Օրերու Աստուածաշնչական Ընթերցումներ $10.00
Ատենի Ժամագիրք $20.00
Փոքրիկներու Ժամագիրք $8.00
Շարակնոց $40.00
Կիպրիանոս $6.00
Նոր Կտակարան $20.00
Իմ Աղօթագիրքս $3.00
Աստուծոյ Խօսքը $1.00
Մատեան Ողբերգութեան (լաթակազմ) $30.00
Մատեան Ողբերգութեան (թղթակազմ) $25.00
Նարեկ $12.00
Armenian Relics of Cilicia $60.00
Les Citadelles du Royaume $120.00
The Contribution of the Armenian Church in the Middle East $30.00
The Armenian Catholicosate From Cilicia to Antelias $10.00
Archives Sirarpie Nersessian $25.00
Rescued Armenian Treasures From Cilicia $150.00

All titles are available at the Armenia Prelacy of Canada office.

For more information please contact us or email bookstore@armenianprelacy.ca

Archives