Latest Posts

Archbishop Papken visits Vancouver, British Columbia

28. July, 2017NewsNo comments

On Friday, July 21, 2017, Archbishop Papken traveled to Vancouver, British Columbia, to spend the weekend with the Camp Sasoon kids and be present at the annual performing event. 
Prelate was greeted at the airport by the church pastor Very Rev. Father Hrant Tahanian. The first stop was Camp Sasoon, where he addressed the over 90 participants, who have been attending the camp for the past month, learning Armenian dance, music, history & religion, and will be performing on Monday evening under the auspices of His Eminence. Archbishop Papken joined the campers in their afternoon lunch after blessing the tables.
On Sarutday, July 22nd, Archbishop Papken joined the community at the annual Kermesse organized by the Church. On Sunday, July 23rd, His Eminence delivered Divine Liturgy at at St. Gregory the Illuminator Church in Vancouver, BC.

On Monday, Prelate Tcharian presided over the 11th annual Camp Sasson Dance performance event.

Manoir Cartierville – July 14, 2017

28. July, 2017NewsNo comments

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՑԵԼԵՑ MANOIR CARTIERVILLE

Ուրբաթ, 14 Յուլիս 2017-ին, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս, այցելեց Manoir Cartierville, ընկերակցութեամբ Հայ Օգնութեան Միութեան Սօսէ Մասնաճիւղի ատենապետուհի՝ տիկին Լիւսի Շահինեանի եւ Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեանի։

Ծերանոցին մէջ Սրբազան Հօր դիմաւորեցին Հայ Օգնութեան Միութեան Սօսէ Մասնաճիւղի «Տարեցներ Այցելող Յանձնախումբը» եւ բարի գալուստ մաղթեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր։ Ապա, տարեցները աղօթքներով եւ երգերով ուրախ մթնոլորտ մը ստեղծեցին։

Բաբգէն Սրբազան հանդիպեցաւ իւրաքանչիւր տարեցի հետ անձամբ, ծանօթացաւ անոնց եւ ապա իր սրտի խօսքը փոխանցեց ըսելով. «Մենք պէտք է սորվեցնենք մեր երիտասարդ սերունդին, յարգել մեծերը։ Աւետարանը կ՚ըսէ, «պատուէ հայրդ ու մայրդ», որովհետեւ եթէ մենք այսօր չպատուենք մեր ծնողներն ու տարեցները, ապագայի հաշուով մեր զաւակները նոյն վերաբերմունքը պիտի ցուցաբերեն մեր նկատմամբ։

Սրբազան Հայրը իր խօսքին մէջ կարեւորեց, որ հայրերուն եւ մայրերուն աղօթքին ու օրհնութեան կարիքը ունինք, յաջող եւ օրհնաբեր կեանք մը ապրելու։ Բաբգէն Սրբազան իւրաքանչիւր տարեցի «խաչ» մը նուիրեց եւ աղօթագիրք բոլոր ծառայող ՀՕՄ-ուհիներուն։

CANADA 150!

17. July, 2017NewsNo comments

In a letter addressed to The Honourable Justin Trudeau, His Eminence Archbishop Papken Tcharian congratulated the Prime Minister on the occasion of the 150th anniversary of the Confederation and wrote: “Armenians have been contributing to the development of the nation for over 100 years, and we’re pleased to celebrate this significant birthday together”.

On Friday, June 30, 2017, the Prelacy will participate at the Sesquicentennial Gala taking place in Ottawa. The Prelacy will be represented by Very Reverend Father Vartan Tashjian, chairperson of the Religious Council, along with Mrs. Zovig Terzian, chairperson of the Executive Council, Mr. Levon Bengian, advisor, and Mrs. Dania Ohanian, Executive Director.

The evening is the pinnacle celebration of the Faith in Canada 150 project and marks the importance of faith in the formation of our nation- past, present, and future.

The official emblem of Canada 150, a stylized maple leaf
with 13 diamonds representing Canada’s provinces and territories.
The 4 red diamonds represent Canada’s initial provinces at confederation.

22nd Anniversary of the Enthronement of His Holiness Aram I

30. June, 2017NewsNo comments

22nd Anniversary of the Enthronement of
His Holiness Aram I
Catholicos of the Holy See of Cilicia

Հրամանաւ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, Կիրակի, 25 Յունիս 2017-ին, պիտի նշուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Գահակալութեան եւ ընտրութեան 22-րդ տարեդարձը։

Այս առիթով, Սուրբ Պատարագի ընթացքին Թեմիս բոլոր եկեղեցիներէն ներս պիտի կատարուի «Հայրապետական Մաղթանք»։

Archbishop Papken attended graduation ceremonies in Toronto and Montreal

19. June, 2017NewsNo comments

on Friday, June 16th, Archbishop Papken attended the 12th grade graduation ceremony at ARS School in Toronto and the Sourp Hagop High School graduation ceremony in Montreal on Sunday, June 18th.

«Դրօ եւ Աննա Փիլիկեան», շաբաթօրեայ վարժարանի ամավերջի հանդէս

19. June, 2017NewsNo comments

Շաբաթ 17, Յունիս 2017ին, տեղի ունեցաւ «Դրօ եւ Աննա Փիլիկեան», շաբաթօրեայ վարժարանի ամավերջի հանդէսը։
Հանդէսին ներկայ էին, Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան, Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեան, Արժանապատիւ Տ. Գառնիկ Աւագ Քհնյ. Գոյունեան եւ Արժանապատիւ Տ. Գաբրիէլ Քհնյ. Գամայեանը։
Բացման խօսքը կատարեց վարժարանի տնօրէն՝ Իվան Սրկ. Գեադայեանը։ Իր խօսքին մէջ լայն օրէն անդրադարձաւ վարժարանի կատարած հայ շունչով ու ոգիով, նոր սերունդ պատրաստելու վսեմ առաքելութեան ու ծրագիրներունմասին։ Ապա գնահատեց եւ շնորհակալութիւն յայտնեց, վարժարանիս Դրօ եւ Աննա Փիլիկեան բարերարներուն, ինչպէս նաեւ ուսուցչական կազմին ու տնօրէն մարմիններուն, որոնք իրենց ժրաջան աշխատանքով յաջողցուցին այս տարուայ կրթական ծրագիրը։
Յընթացս հանդէսին, աշակերտները ներկայացուցին, զանազան գեղարուեստական, բանաստեղծական, մշակութային եւ հայրենասիրական, երգեր, պարեր, ասմունքներ ու նաեւ թատրոն։
Տեղի ունեցաւ վկայականաց բաշխում, երեք շրջանաւարտ աշակերտներու։
Աւարտին, Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան, խօսք առնելով, իր հայրական պատգամը փոխանցեց վարժարանի աշակերտներուն, ուսուցիչներուն եւ ապա ծնողներուն, գնահատելով անոնց կատարած զոհողութիւնը, ի խնդիր իրենց զաւակներուն մշակման, հաւատալով հայեցի դաստիարակութեան ջամբման կենսական պահանջքին ու պայմանաւորութեան։

Archbishop Papken at St. Kevork Church fundraising golf tournament

19. June, 2017NewsNo comments

The 5th annual golf tournament organized by Sourp Kevork Armenian Apostolic Church, took place on Thursday, June 15th in Laval. 140 players took part at the tournament and supported Sourp Kevork Church fund-raiser event. The church in return, donated back to two charities; fondations Charles Bruneau and Mantagouni Community Activities and Services.

Over 100 People Attend The North American Armenian Youth Seminar at Camp Iawah – A Great Success

19. June, 2017NewsNo comments

June 15, 2017
For the past 7 years since 2010, Armenian Prelacy of Canada’s Armenian Religious Education Council organizes a weekend seminar with clergyman, organizing committee members and Youth and Young Adults. It has been very successful every year.
On June 9th-11th, 2017, at Camp Iawah north of Kingston, Ontario, Canada in Godfrey, over 100 people attended the seminar coming from Montreal, Toronto, Cambridge, California, New York, even all the way from the Bahamas. We enjoyed home cooked meals, also a barbecue by the shores of Wolfe Lake, overlooking the beautiful moon which made its presence after our barbecue, then we danced around the bon fire with Armenian music, made s’mores.
During our free time we had activities such as canoeing, basketball, soccer, enjoying the lake, and some of us during that time enjoyed a good conversation, connecting with others and we became a family. Then we all wished it was a longer gathering.
The purpose of this Armenian North American retreat is to strengthen our spiritual selves, to meet and make friends with other Armenians, to make a spiritual bond with God, and to enjoy a weekend of fellowship.
Clergyman conducted discussions both about religion and other topics. Srpazan/ArchBishop Papken Tcharian, Hayr Keghart Kosbakian, Hayr Vartan Tashjian, Father Paul Guirgis, Dr. George Laylekian. Also Semaline Joukakelian who were also one of the presenters of a discussion.
Thank you to Zaven Joukakelian, Anie Aboyan, Sossie Aboyan, Nora Zobian, Maria Tchamitchian, Sarkis Kidanian, Arameh Ebrahamian, Taline Krikorian, Mariam Arakelian, Dania Ohanian, and others who organized this beautiful weekend which we will never forget.
During the course of the weekend, people heard the Phrase “Church Camp, Church Camp, Yeah, Yeah!”, That was said by Taleen Haneshian and Nazeeg Haneshian with crediting them, and later we all learned it on Friday night when everyone arrived. It was a fun saying which then it was said throughout the weekend many times. It was so incredible.
Many people hardly slept all weekend as we all wanted to spend as much time with each other as possible as we all know, weekends go very fast. Time is precious and we all wanted to be part of every single aspect of the weekend. I know we all if not most of us recovered when we got to our homes.
We look forward to future gatherings together to reunite with friends, to make new friends and most importantly get together with hearing Gods words, learning, and creating a strong bond with God, and to take what we learn to include it in our lives. God bless everyone and hope to see you at our next Armenian North American retreat/seminar.

Archbishop Papken at the Canadian Museum of History in Ottawa

19. June, 2017NewsNo comments

Today, June 12, 2017, Archbishop Papken was at the Canadian Museum of History and took part at the memorial service, which was held in the St. Onuphrius Church, (located within the museum), in honour of those who lost their lives during Canada’s First National Internment operations.
The event was organized by the Canadian First World War Internment Recognition Fund, which also included an exclusive preview of the Canadian History Hall, a thematic section on Canadian First World War Internment.
His Eminence was accompanied by Very Rev. Fr. Vartan Tashjian. They prayed for the eternal memory of thousands of Ukrainians and other Europeans, including Armenians, who were unjustly interned as “enemy aliens”.

Armenian Prelacy Golf Tournament

6. June, 2017NewsNo comments

For details please click HERE

Archives